Już pierwszego stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów w kraju. Na spóźnialskich czekają kary pieniężne!

Kupując auto, będziemy musieli przerejestrować pojazd w ciagu 30 dni od dnia zakupu. Obecnie wystarczy tylko zgłosić nabycie pojazdu – w tym samym terminie zresztą: nie ma obowiązku przerejestrowania auta.

Także 30 dni będą miały osoby sprzedających pojazd, by zgłosić zbycie pojazdu do urzędu.

Przekroczenie terminu 30 dni na przerejestrowanie auta / zgłoszenie zbycia pojazdu będzie objęte karą grzywny w wysokości 500 zł dla kupującego i 250 zł dla zbywającego.

Jeszcze wyższą grzywna za brak przerejestrowania / zgłoszenia zbycia pojazdu, bo 1000 zł, zostanie nałożona na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem pojazdami – właścicieli komisów, salonów, brokerów itd…

To nie koniec zmian w ewidencji pojazdów.

Również 1 stycznia 2024 r. z bazy CEPIK zostaną usunięte, czyli wyrejestrowane, wszystkie pojazdy zarejestrowane przed 14 marca 2005 roku, które nie mają ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC. Dotyczy to także pojazdów na tzw. czarnych tablicach, wydawanych przez WK do 2000 roku.

Ustawodawca zapewnia, że nowe przepisy nie sa obliczone na wyeliminowanie z rynku czarnych tablic, bo obowiązek przerejestrowania auta dotyczyć będzie wszystkich pojazdów, czyli tych, które zmieniły właściciela ale zostało to odnotowane w CEPIK – bez względu na rodzaj zamontowanej na pojeździe „blachy”. Mają one za to pomóc zaktualizować i urealnić bazę danych pojazdów, pełną wozów zapomnianych i nieużywanych od ponad 10 lat.

Właściciele pojazdów bez rejestracji na aktualnego właściciela, którzy odstąpią od rejestracji i/lub będą chcieli zachować stare „czarne” tablice, zapłacą automatyczną grzywnę 500 zł.