Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już po raz trzeci rusza z naborem wniosków na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Trzeba się spieszyć z formalnościami, bo zainteresowanie programem jest bardzo duże!

Wnioski o dofinansowanie zakupu auta w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” można składać elektronicznie na stronie sow.pfron.org.pl (potrzebny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) a także osobiście w oddziale PFRON.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r. Wniosek powinien zawierać m.in. zaświadczenie lekarskie wydane nie później niż 120 dni przed datą złożenia wniosku, a także kserokopię ważne prawo jazdy kategorii B.

Jak informuje PFRON, dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Lista rankingowa PFRON, która zadecyduje o przyznaniu dofinansowania będzie uwzględniać m.in. takie kryteria jak:

  • osoby niepełnosprawne od 4 do 65. roku życia
  • osoby po 65 roku życia aktywne zawodowo
  • czy zakup samochodu do gospodarstwa, w którym funkcjonują dwie osoby niepełnosprawne i samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie oświadczenia, że że osoba korzystająca z pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, nie dokona jego zbycia przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji o uzyskaniu dofinansowania na zakup samochodów w PFRON, a także stosowne wzory i odnośniki do systemu zgłoszeń, można znaleźć TUTAJ.

W Global Motors chętnie pomożemy z zakupem nowego lub używanego pojazdu oraz dostosowaniem auta do wymagań osób niepełnosprawnych, zgodnie z kryteriami PFRON.

Zainteresowanych zakupem auta z dofinansowaniem PFRON prosimy o kontakt: 792 201 202 / konktakt@globalmotors.pl

Zespół Global Motors